Senteret sitt bannerbilde

Timebestilling

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og fornying av resept via SMS og internett på disse sidene, eller via Helserespons app (tilgjengelig i APP Store og Google Play).

Ringerike Medisinske Senter praktiserer timebestilling etter «TimeSammeDag» prinsippet. Det innebærer at bestilling av time gjøres på SMS, app eller internett fra kl 16 dagen før, eller tidlig på morgenen samme dag som man ønsker timen. Du vil få svar på SMS eller app om morgenen om tildeling av time (samme dag). Dersom du ønsker time frem i tid må du derfor vente med å sende SMS til kvelden før, eller på morgenen samme dag du ønsker time. En oversikt over hvilke dager din fastlege normalt er til stedet finnes under fanen «Om oss». Melding om fravær for legen finnes nederst på forsiden under «Viktig informasjon». Se egen fane for ytterligere informasjon om «TimeSammeDag».

Bestilling av time på SMS: Start tekstmeldingen med kodeord RMS + ditt navn, fødselsdato og hva det gjelder. Husk å oppgi din fastlege. Send til 2097. Kr. 6,- per mottatt melding.

Det blir fortsatt mulig å ringe som før for de som ønsker det. Vi har imidlertid redusert telefontiden for å få tid til å behandle SMS.

Tjenesten må ikke brukes ved øyeblikkelig hjelp når liv eller helse er i fare. Da må man heller ringe legesenterets øyeblikkelige hjelp telefon 32 17 91 66, medisinsk nødtelefon 113, eller Ringerike Interkommunale legevakt 116 117.

(Timebestilling på SMS, app og internett er bare tilgjengelig for deg som har fastlegen din på RMS.)

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send RMS navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Reseptbestilling

Faste medisiner kan bestilles via SMS, internett, fax eller telefon. Husk å bestille resepter i god tid, spesielt før ferier. Det kan ta noen dager fra bestilling til legen får sett over og sendt resepten. I noen tilfeller kan det være behov for å komme på time før resept kan skrives. Beroligende medisiner, sovetabletter, og vanedannende medisiner kan kun utleveres etter konsultasjon hos lege, eller etter spesiell avtale med fastlegen.

 

 

Sykemeldinger

NAV har fra 01.01.2015 ytterligere innskjerpet regelverket for sykemeldinger. Det er svært viktig at den sykemeldte setter seg inn i informasjonen på sykemeldingsblanketten og sikrer at både NAV og arbeidsgiver får den informasjonen de skal ha. Det er vanligvis ikke mulig å tilbakedatere sykemeldinger. Ved sykdom som oppstår utenfor kontorets åpningstid må derfor som hovedregel egenmelding (eller sykemelding fra for eksempel legevakt) benyttes fram til første virkedag på legesenteret. Dersom man er så syk at man ikke kan møte på legekontoret, eller dersom man ikke ønsker å møte på legekontoret pga. smitte (for eksempel influensa eller omgangssyke) kan man ringe til legesenteret den dagen man trenger sykemelding fra for å dokumentere sykdomsstart i journal.

 

I en del situasjoner der man trenger å være borte fra jobb (uten å være syk selv) finnes andre ytelser fra NAV enn sykemelding. Det gjelder for eksempel ved barns sykdom eller pleie av syke pårørende. I disse tilfellene må man kontakte NAV. Det er også mulighet for å søke velferdspermisjon hos arbeidsgiver ved behov for fri ved for eksempel dødsfall i familien eller begravelse.

 

Dersom du ønsker å reise til utlandet når du er sykemeldt må du selv søke om dette hos NAV. Det er vanligvis ikke noe problem. Hovedvilkår er at reisen ikke medfører forverring av sykdommen eller utsettelse av diagnostikk og behandling.